Deze affichetentoonstelling is opgebouwd met posters uit de periode 1914-1918. Samen geven zij een uniek beeld en overzicht van de grote oorlog en hoe die de twintigste eeuw vorm gaf. Gratis te bezichtigen in de Foyer van De Zeyp. 

De affiches komen uit de unieke collectie "De oorlogskranten" die de krant De Standaard eertijds heruitgaf. Bij elke oorlogskrant was ook een ‘poster’ gevoegd die een synthese-beeld geeft van het in die uitgave besproken aspect van het oorlogsgebeuren. Het zijn de posters die als bijlage bij de eerste jaargang van de oorlogskranten werden uitgegeven die in deze tentoonstelling te zien zijn. In de chronologie van de uitgaven kan het verloop van de eerste wereldoorlog worden gevolgd aan de hand van een aantal sleutelmomenten of bijzondere gebeurtenissen.

Elke poster is in deze tentoonstelling voorzien van commentaar, vergezeld van een beeld van de cover-pagina van elke oorlogskrant van die eerste jaargang. Op die cover zijn de thema’s aangegeven die in het betreffende nummer van de oorlogskrant zijn besproken.

In samenwerking met De Zeyp
dank aan Mars Moriau, die deze tentoonstelling mede mogelijk maakte.